ACORAR

Edició il·lustrada del monòleg teatral de Toni Gomila.

Ara és aquella hora que clareja, i es sol surt amb sinfonia de porcs que grunyen i trenquen es paisatge amb un esqueix que separa sa vida de sa mort, es ser de no ser. I fins i tot qui no té ànima, qui viu inconscient, amb sa inconsciència des bestiar, plany es comiat des sentiments, la fi des seus dies i de sa llum. Fitorada final. Centúries de dolor senyen sense dubtes es camí definitiu d’un acorador cap as seu inevitable destí.

Toni Gomila

EL LLIBRE

Llibre editat per Món de Llibres · Primera edició novembre 2021 · © Antoni Gomila · Dipòsit legal: PM-814-2021

All
0
DIBUIXOS
0
TEMES QUE INSPIREN
0
DIBUIXOS

DIBUIXOS

26 abril, 2015 0