LLIBRE

Llibre auto-editat amb les obres des del 1997 fins al 2007.