ANTIQUÀRIA O DIRECTE EN ES CONVENT

195 x 130 cm  OLI/TELA