TRUNYELLA II

15 x 15 cm Puntaseca Edició 22 estampes